Sponsoren

VSBfonds draagt bij aan de kwaliteit van de Nederlandse samenleving door projecten te ondersteunen met geld, kennis en netwerken. VSBfonds beoogt daarbij de individuele ontwikkeling van de mens en diens betrokkenheid bij de samenleving te vergroten.

Er zijn instanties en stichtingen die om verschillende redenen culturele activiteiten in de maatschappij ondersteunen en sponsoren. Ook is Greidebrass door de Belastingdienst aangemerkt als Culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling), wat betekent dat uw giften aftrekbaar zijn.

Zo kreeg Greidebrass ook een aantal donaties van sponsoren voor bijvoorbeeld de ondersteuning bij de oprichting, om instrumenten aan te kopen of als bijdrage aan de kosten voor publieke optredens -en daar gaat het natuurlijk om- Voor het laatste kan met name de bijdrage van De Stichting Ritske Boelema Gasthuis en de Gemeente Waadhoeke worden genoemd. Dank daar voor.

Hoofdsponsoren

Sponsoren

De Unie Architecten

Groningen
W: http://www.deuniearchitecten.nl

Aannemersbedrijf Van den Broek & Zn.

Ureterp
E: info@talentinbouwen.nl
T: 0512-342275

KDS Sporthorses

T: 0627856418

Equilife Paardenartsen

T: 0610412537

Bouwbedrijf Heeringa B.V.

Witmarsum
T: 0517533080

Bouwbedrijf Harkema

Spannum
T: 0517 341222

Folkertsma Metsel & Klusbedrijf

Wjelsryp
W: http://www.folkertsma-metsel-en-klusbedrijf.nl/
T: 06 27476024

Fa. Jorna

Melkveebedrijf/Fouragehandel
Tzum
T: 0517 452373

TWA architecten

Burdaard
W: https://www.twa-architecten.nl

VDL Stud

Internationaal paardenbedrijf
Bears
W: https://www.vdlstud.com

Webish ICT

Computers, netwerken, camera- en alarmsystemen; Verkoop, beheer en ondersteuning
W: https://www.webish.nl

Gebroeders Greidanus

Auto Garage – Landbouwmechanisatie – Tuin en Park machines – Hydrauliek
Winsum (Frl)
W: https://www.greidanuswinsum.nl

StarKing B.V.

Friese paarden
Spannum
W: https://www.starking.nl

Hanenkampje

Kinderverzorging
Spannum
T: 0517341700

R. de Jong Agraryske Hannel & Leanwurk

Kubaard
W: http://www.rdejongkubaard.nl/

Loonbedrijf Lageveen

Loonwerk, grondverzet, onderhoud, paardenbak, advies
Achlum
W: http://www.lageveenachlum.nl

Jan Wietse de Boer Farms

Kalveren en Pluimveemesterij
It Heidenskip
E: mail@jwdeboerfarms.nl

Kinderopvang Peutertuin Dolfijn

Oosterbeek
E: info@speelzaaldolfijn.nl

Coop Tolsma

Winsum
W: http://www.coopwinsum.nl

Wester Autobedrijf

Lollum
W: http://garage-wester.nl
T: 0517469145

Kapsalon Bontje

Wommels
T: 0515331303

pchulpFriesland

Webdesign en computerhulp aan huis
Bolsward
E: info@pchulpfriesland.nl
T: 0515712077

Autohuis Winsum

Verkoop en onderhoud auto's
W: http://www.autohuiswinsum.nl

Siegersma Gevelrenovatie

Berltsum
W: https://www.siegersmagevelrenovatie.nl

Noflik Easterein

Restaurant Partycentrum
W: https://www.noflikeasterein.nl

Boek Autobedrijf

Arum
W: https://www.boekautobedrijf.nl
T: 0517641232

Mts. Greidanus-Bosch

Melkveehouderij
Tzum
T: 0517452661

Irenejo Hout&Zo

Meubels en interieur
T: 0612234857