Sponsoren

VSBfonds draagt bij aan de kwaliteit van de Nederlandse samenleving door projecten te ondersteunen met geld, kennis en netwerken. VSBfonds beoogt daarbij de individuele ontwikkeling van de mens en diens betrokkenheid bij de samenleving te vergroten.

Er zijn instanties en stichtingen die om verschillende redenen culturele activiteiten in de maatschappij ondersteunen en sponsoren. Ook is Greidebrass door de Belastingdienst aangemerkt als Culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling), wat betekent dat uw giften aftrekbaar zijn.

Zo kreeg Greidebrass ook een aantal donaties van sponsoren voor bijvoorbeeld de ondersteuning bij de oprichting, om instrumenten aan te kopen of als bijdrage aan de kosten voor publieke optredens -en daar gaat het natuurlijk om- Voor het laatste kan met name de bijdrage van De Stichting Ritske Boelema Gasthuis en de Gemeente Waadhoeke worden genoemd. Dank daar voor.

Hoofdsponsoren

Sponsoren

De Unie Architecten

Groningen
W: https://www.deuniearchitecten.nl/

Aannemersbedrijf Van den Broek & Zn.

Ureterp
E: info@talentinbouwen.nl
T: 0512-342275

KDS Sporthorses

T: 0627856418

Bouwbedrijf Harkema

Spannum
T: 0517 341222

Folkertsma Metsel & Klusbedrijf

Wjelsryp
W: http://www.folkertsma-metsel-en-klusbedrijf.nl/
T: 06 27476024

TWA architecten

Burdaard
W: https://www.twa-architecten.nl

Webish ICT

Computers, netwerken, camera- en alarmsystemen; Verkoop, beheer en ondersteuning
W: https://www.webish.nl

Gebroeders Greidanus

Auto Garage – Landbouwmechanisatie – Tuin en Park machines – Hydrauliek
Winsum (Frl)
W: https://www.greidanuswinsum.nl

Hanenkampje

Kinderverzorging
Spannum
T: 0517341700

R. de Jong Agraryske Hannel & Leanwurk

Kubaard
W: http://www.rdejongkubaard.nl/

Kinderopvang Peutertuin Dolfijn

Oosterbeek
E: info@speelzaaldolfijn.nl

Coop Tolsma

Winsum
W: http://www.coopwinsum.nl

Kapsalon Bontje

Wommels
T: 0515331303

Autohuis Winsum

Verkoop en onderhoud auto's
W: http://www.autohuiswinsum.nl

Boek Autobedrijf

Arum
W: https://www.boekautobedrijf.nl
T: 0517641232

Mts. Greidanus-Bosch

Melkveehouderij
Tzum
T: 0517452661

ECOhûs Fryslân

Tjerkwerd
W: https://www.ecohusfryslan.nl/

Elewijz

advies en projectmanagement
Britswert
E: Eline@Elewijz.nl

Fysio Middelzee

Boazum
W: https://www.fysiomiddelzee.nl

Akkerman Stuc

Schraard
E: akkerman-stuc@outlook.com

Putsjes bedriuw Engelsma

Parrega
E: jan.engelsma@outlook.com
T: 06 46783371