Sponsoren

VSBfonds draagt bij aan de kwaliteit van de Nederlandse samenleving door projecten te ondersteunen met geld, kennis en netwerken. VSBfonds beoogt daarbij de individuele ontwikkeling van de mens en diens betrokkenheid bij de samenleving te vergroten.

Er zijn instanties en stichtingen die om verschillende redenen culturele activiteiten in de maatschappij ondersteunen en sponsoren. Ook is Greidebrass door de Belastingdienst aangemerkt als Culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling), wat betekent dat uw giften aftrekbaar zijn.

Zo kreeg Greidebrass ook een aantal donaties van sponsoren voor bijvoorbeeld de ondersteuning bij de oprichting, om instrumenten aan te kopen of als bijdrage aan de kosten voor publieke optredens -en daar gaat het natuurlijk om- Voor het laatste kan met name de bijdrage van De Stichting Ritske Boelema Gasthuis worden genoemd. Dank daar voor.

Hoofdsponsoren

Kalkulatieburo de Bildt B.V.

“De Rekenkamer” Bouwkosteningenieurs

Suwâld

T: 0511-430162

Marnecs Management

Interimmanagement en Bedrijfsadvies

Spannum

W: www.marnecs.com

Veldi

Fiscale advisering, Administraties, Automatisering, Bedrijfseconomische & Juridische zaken, Bemiddeling

Ijsselmuiden

W: www.veldi.nl

Ingenieursbureau De Marne BV

Projectmanagement, Waterbeheersing en Infrastructuur

Bolsward

W: www.marnemanagement.com

Bouwbedrijf Buiteveld Oosterwolde

T: 0516-514363
E: info@buiteveld.nl
W: www.buiteveld.nl

Bouwbedrijf Lont

De Wissel 19
9076 ZN Sint Annaparochie

T: (0518) 40 93 93
W: www.lont.nl

Sponsoren

Twa architecten

Burdaard

www.twa-architecten.nl

 

Rosier Greidanus

Winsum (Frl.)

www.rosiergreidanus.nl

 

VDL Stud

Internationaal paardenbedrijf
Bears
www.vdlstud.com

Bouwbedrijf Harkema

Lytsebuorren 23
8843 KJ Spannum

T: 0517 – 341 222 of 341 780
F: 0517 – 342 045

Webish ICT

Computers, netwerken, camera- en alarmsystemen; Verkoop, beheer en ondersteuning.

www.webish.nl

Loonbedrijf Lageveen

Loonwerk, grondverzet, onderhoud, paardenbak, advies.

Achlum

www.lageveenachlum.nl

 

Siegersma Gevelrenovatie

Berltsum

T: 0518- 419295
www.siegersmagevelrenovatie.nl

Tower Editions

Hafabra muziek

www.towereditions.com

Dutch Delta Marine Solutions BV

Innovatief aannemingsbedrijf in de waterbouw

Harlingen

T: 0655336656

Autohuis Winsum

Verkoop en onderhoud auto’s.

www.autohuiswinsum.nl

 

Boek Autobedrijf

Arum

www.boekautobedrijf.nl

Fa. Jorna

Melkveebedrijf/Fouragehandel

Tzum

T: 0517-452373

Folkertsma Metsel en Klusbedrijf

Wjelsryp

T: 06 27476024
E: info@folkertsma-metsel-en-klusbedrijf.nl
www.folkertsma-metsel-en-klusbedrijf.nl

Gebroeders Greidanus

Auto Garage – Landbouwmechanisatie – Tuin en Park machines – Hydrauliek

Winsum (Frl)

www.greidanuswinsum.nl

Kapsalon Bontje

Wommels

T: 0515-331303

StarKing BV

Friese paarden

Spannum

www.starking.nl

pchulpFriesland

Webdesign en computerhulp aan huis

Bolsward

T: 0515 712077
M: 06 34761650
E: info@pchulpfriesland.nl

Coop Tolsma

Winsum

T: 0517-341669
www.coopwinsum.nl

Hanenkampje

Kinderverzorging

Spannum

T: 0517 341700

Automobielbedrijf Wester

Lollum

www.garage-wester.nl

Timmerbedrijf F. Gietema

Turfmarkt 91
8754 CJ Makkum

T: 06-38743074

R. de Jong Agraryske Hannel & Leanwurk

Kubaard

T: 06-45132215
www.rdejongkubaard.nl

Noflik Easterein

Restaurant Partycentrum

T: 0515 331290
W: www.noflikeasterein.nl

Mts. Greidanus-Bosch

Melkveehouderij
Tzum

T: 0517 452661