Greidebrass & VSBfonds

VSBfonds draagt bij aan de kwaliteit van de Nederlandse samenleving door projecten te ondersteunen met geld, kennis en netwerken. VSBfonds beoogt daarbij de individuele ontwikkeling van de mens en diens betrokkenheid bij de samenleving te vergroten.Greidebrass ontvangt financiële ondersteuning van het VSBfonds. Het VSBfonds draagt bij aan de kwaliteit van de Nederlandse samenleving door projecten te ondersteunen met geld, kennis en netwerken. Enkele termen die voor het VSBfonds kenmerkend zijn ontmoeten, participeren, bewustzijn en inspireren. Zelf communiceren zij het volgende op hun website:

“VSBfonds zet zich in voor de kwaliteit van de Nederlandse samenleving. Een samenleving waar mensen actief aan deelnemen. Waarbij ze zich betrokken voelen en waarin ze de kans krijgen om zich te ontwikkelen. Het fonds wil dat mensen elkaar ontmoeten en inspireren. En zich bewust zijn van zichzelf en hun omgeving. Sinds zijn start in 1990 heeft VSBfonds voor ruim € 550 miljoen maatschappelijke projecten en initiatieven ondersteund die bijdragen aan de kwaliteit van de Nederlandse samenleving. VSBfonds is actief in de sectoren Mens & Maatschappij en Kunst & Cultuur.”
Bron: VSBfonds, iedereen doet mee