Greidebrass

De Christelijke Brassband Greidebrass is sinds september 2008 als nieuwe brassband in de Fryske Greiden (Greidhoeke) aan het musiceren. Doelstelling van de brassband is om in het doorgaans fanfare- en harmoniegebied het geluid van de brassband meer te laten horen zodat mensen ook daar met plezier naar kunnen luisteren. Dit op een ‘moderne en vernieuwende’ wijze.

In de cultuur van Friesland is muziek geborgd, het zit de mensen in de genen. Zowel de luisteraars als de blazers beleven plezier aan de muziek. Op zich is toetreding tot de band vrij zolang er plaats is, de statuten worden onderschreven en het mogelijk is dat iemand als lid kan bijdragen aan de kwaliteit en het plezier.

We zijn, met doorgaans fanfare leden, gestart met de brassband. Dit gaat boven verwachting, de leden zijn erg enthousiast. De meeste plaatsen van de benodigde 26 zijn ingevuld. We repeteren vanaf september 2017 op de maandagavond van 19.45 tot 22.00 uur in ‘us Gebou’ te Spannum. We vinden het geweldig om samen muziek te beoefenen in een open sfeer waar naast prestatie ook het “samen zijn” centraal staat. Voor leden met kleine kinderen is er professionele kinderopvang georganiseerd.

Er wordt onder bezielende leiding van Marco Middelberg gemusiceerd. Voor veel leden is de brassband een tweede of derde muziekvereniging.

Het is de bedoeling dat we met regelmaat naar buiten treden, middels concerten, begeleiden van kerkdiensten in de regio, concoursen en festivals maar ook op andere manieren. Zo kunnen we onze sponsoren en grotere donateurs tegemoet komen voor een ondersteuning aan hun naamsbekendheid.

Beschermheer Greidebrass

De heer Rikus Jager is de beschermheer van Greidebrass. Ten tijde van de oprichting in 2008 was de heer Rikus Jager lid van de Tweede Kamer in Den Haag. De heer Jager is nu burgemeester van Westerveld. Hij draagt de Brassband wereld een warm hart toe en juicht het ontwikkelen van de muziek bij (jonge) mensen toe.