Greidebrass heeft ANBI status

Greidebrass is een Algemeen Nut Beoogde InstellingVanaf 1-1-2008 zijn giften gedaan aan goeddoelinstellingen aftrekbaar van het belastbaar inkomen als de instelling aangemerkt is als algemeen nut beogende instelling (anbi). Vanaf 2011 zijn de regels behoorlijk verscherpt en is niet elke vereniging meer automatisch een ANBI. Na een schriftelijke aanvraag is Greidebrass door de belastingdienst aangewezen en kunt u uw donaties en gesponsorde bedragen als aftrekpost nemen bij uw belastingaangiftes. Raadpleeg de informatie van de Belastingdienst voor de details.

Contactgegevens

Internet adres www.greidebrass.nl
Naam Christelijke Muziekvereniging Greidebrass
RSIN / fiscaal nummer KvK 01171213 / 8217 76 630
Adres Tsjerkebuorren 27
Postcode 8843 KD
Plaats Spannum
Land Nederland

Adresgegevens secretariaat

Adres Aardappelland 8
Postcode 9205 EP
Plaats Drachten

Beleid

Doelstelling

Conform Artikel 2 lid 1 van de statuten

Het doel van de vereniging is het spelen en ten gehore brengen van brassband muziek in ensemblevorm in het algemeen en specifiek in de Fryske Greidehoeke alsmede het bevorderen van de belangstelling voor – en het beoefenen van – brassband muziek met daarbij speciale aandacht voor jong talent, met alle daartoe geëigende geoorloofde middelen.

Beleidsplan

Het beleidsplan op hoofdlijnen bevat de beschrijving hoe de doelstelling te verwezenlijken. Conform artikel 2 lid 2 tracht Greidebrass dit doel onder meer te bereiken door het houden van repetities, het verzorgen van uitvoeringen, het deelnemen aan en/of organiseren van muzikale evenementen als festivals en concoursen, het muzikaal meewerken aan kerkdiensten het aanschaffen en onderhouden van instrumenten en alle andere wettige middelen die de ontwikkeling en instandhouding van de vereniging bevorderen.

Beloningsbeleid

Er is bij Greidebrass één betaalde kracht (Conductor), de beloning is conform gangbaar beleid in de amateur-muziekbranche.

Bestuurders

voorzitter S. de Bildt
penningmeester J. Mennema
secretaris J. Boonstra
algemeen bestuurslid A. Ketelaar
algemeen bestuurslid E. de Haan

Activiteiten

Sinds de oprichting is Greidebrass actief, er worden zoals gesteld in het beleidsplan veel optredens verzorgd. Ook bij de repetities worden met regelmaat gastspelers uitgenodigd om mee te doen met optredens. Kijk hier voor een meer actueel overzicht van de activiteiten, of bezoek onze Facebook-pagina.

Financiële rapportage

Financiële rapportage 2013/2014: download financiële rapportage 2013/2014
Financiële rapportage 2014/2015: download financiële rapportage 2014/2015
Financiële rapportage 2015/2016: download financiële rapportage 2015/2016
Financiële rapportage 2016/2017: download financiële rapportage 2016/2017
Financiële rapportage 2017/2018: download financiële rapportage 2017/2018