Greidebrass heeft ANBI status

Greidebrass is een Algemeen Nut Beoogde InstellingAlgemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven en schenken. Instellingen die de Belastingdienst als ANBI heeft aangewezen, hebben deze belastingvoordelen. Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Hierdoor worden giften aan culturele ANBI’s gestimuleerd. Raadpleeg de informatie van de Belastingdienst voor de details. Brassband Greidebrass is door de Belastingdienst aangewezen als een culturele ANBI.

Contactgegevens

Internet adres www.greidebrass.nl
Naam Christelijke Muziekvereniging Greidebrass
RSIN / fiscaal nummer KvK 01171213 / 8217 76 630
Adres Tsjerkebuorren 27
Postcode 8843 KD
Plaats Spannum
Land Nederland

Adresgegevens secretariaat

Adres Miensker 2
Postcode 9263 TM
Plaats Garyp

Beleid

Doelstelling

Conform Artikel 2 lid 1 van de statuten

Het doel van de vereniging is het spelen en ten gehore brengen van brassband muziek in ensemblevorm in het algemeen en specifiek in de Fryske Greidehoeke alsmede het bevorderen van de belangstelling voor – en het beoefenen van – brassband muziek met daarbij speciale aandacht voor jong talent, met alle daartoe geëigende geoorloofde middelen.

Beleidsplan

Het beleidsplan op hoofdlijnen bevat de beschrijving hoe de doelstelling te verwezenlijken. Conform artikel 2 lid 2 tracht Greidebrass dit doel onder meer te bereiken door het houden van repetities, het verzorgen van uitvoeringen, het deelnemen aan en/of organiseren van muzikale evenementen als festivals en concoursen, het muzikaal meewerken aan kerkdiensten het aanschaffen en onderhouden van instrumenten en alle andere wettige middelen die de ontwikkeling en instandhouding van de vereniging bevorderen.

Bekijk het beleidsplan Greidebrass 2020 – 2025

Beloningsbeleid

Er is bij Brassband Greidebrass één betaalde kracht (dirigent), de beloning is conform gangbaar beleid in de amateur muziekbranche. De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben in de uitoefening van de bestuursfunctie wel recht op vergoeding van gemaakte onkosten en niet bovenmatig vacatiegeld.

Bestuurders

voorzitter F. de Haan
penningmeester F. Greidanus
secretaris G. Zeephat
algemeen bestuurslid J. van den Berg
algemeen bestuurslid Y. de Haan-Folkertsma
algemeen bestuurslid K. Wedman

Activiteiten

Sinds de oprichting is Greidebrass actief, er worden zoals gesteld in het beleidsplan veel optredens verzorgd. Ook bij de repetities worden met regelmaat gastspelers uitgenodigd om mee te doen met optredens. Kijk hier voor een meer actueel overzicht van de activiteiten, of bezoek onze Facebook-pagina.

Financiële rapportage

Financiële rapportage 2021/2022: download financiële rapportage 2021/2022
Financiële rapportage 2022/2023: download financiële rapportage 2022/2023