Contact

Heeft u vragen of reacties, neem dan contact op met één van onderstaande contactpersonen.

Algemeen

Algemeen e-mailadres: info@greidebrass.nl

Bestuur

Voorzitter: Allard Ketelaar
E-mailadres: voorzitter@greidebrass.nl
Secretaris: Germ Zeephat
E-mailadres: info@greidebrass.nl
Penningmeester & Vicevoorzitter: Jeltje Mennema
E-mailadres: penningmeester@greidebrass.nl
Algemeen bestuursleden: Esther de Haan
Fokelien Greidanus
Conductor: Marco Middelberg
Artistiek adviseur: Dirk Vincken
E-mailadres: dirk@greidebrass.nl

Rekeningnummer Christelijke Muziekvereniging Greide Brass: NL39 RABO 0123492866

Repetitielocatie: Us Gebou te Spannum

Adressen

Vestigingsadres

Tsjerkebuorren 27
8843 KD Spannum

Correspondentieadres

T.a.v. Greidebrass
Miensker 2
9263 TM Garyp