Contact

Heeft u vragen of reacties, neem dan contact op met één van onderstaande contactpersonen.

Algemeen

Algemeen e-mailadres: info@greidebrass.nl

Bestuur

Voorzitter: Sip de Bildt
E-mailadres: voorzitter@greidebrass.nl
Secretaris: Jelke Boonstra
E-mailadres: jelke@greidebrass.nl
Penningmeester: Jeltje Mennema
E-mailadres: penningmeester@greidebrass.nl
Algemeen bestuursleden: Esther de Haan
Allard Ketelaar
Conductor: Marco Middelberg
Artistiek adviseur: Dirk Vincken
E-mailadres: dirk@greidebrass.nl

Rekeningnummer Christelijke Muziekvereniging Greide Brass: NL39 RABO 0123492866

Repetitielocatie: Us Gebou te Spannum

Adressen

Vestigingsadres

Tsjerkebuorren 27
8843 KD Spannum

Correspondentieadres

T.a.v. Greidebrass
Aardappelland 8
9205 EP Drachten