Valentijnsconcert met Frysk Jeugd Fanfare Orkest

Op zondagavond 8 februari heeft brassband Greidebrass samen met het Frysk Jeugd Fanfare Orkest (FJFO) een Valentijnsconcert verzorgd in “De Helling” te Winsum.

Afbeeldingen