Spring! Yn’e Greide 2018

Foto’s van ons Spring! Yn’e Greide 2018 concert, thema Western Spring. Samenwerking met toneelvereniging “De Nijljochters” uit Spannum en Menzo Rohn. Iedereen bedankt voor zijn/haar aanwezigheid en medewerken.

Foto’s door Jesse Bouma.

Afbeeldingen