Kerst Sing-in Baaium

Ons inmiddels jaarlijks terugkerende Kerst Sing-In te Baaium. Dit jaar speciaal te gast Collage Dokkum.

Guardian of my Soul

Kerst Sing-in door Brassband Greidebrass op zaterdag 9 december in de Kerk van Baaium. Bij de jaarlijkse Kerst Sing-in worden er veel kerstliederen gezongen, er is het bijbel verhaal en muziek van de Chr. Brassband Greidebrass uit de Greidhoeke.

Dit jaar is er ook een optreden van het Dokkumer Vocaal Ensemble Collage. Zij zijn in Friesland en ver daarbuiten bekend door de grote variatie in repertoire en muziekstijlen. Onder inspirerende leiding van dirigent Sjoek Nutma leveren de 15 vocalisten hun bijdrage aan deze Kerst Sing-in.

Een unieke gelegenheid in de periode voor Kerst. De Kerst Sing-in begint om 20.00 uur. Rond 19.50 uur zingen we de eerste liederen.

‘Guardian of my Soul’ is de titelsong voor deze Sing-in. Het is één van de vele werken die in Engeland voor de Brassband van het Leger des Heils is geschreven.

U bent van harte welkom.

Greidebrass gaat er vanuit dat iedereen toegang moet kunnen hebben tot de Kerst Sing-in! Er zijn geen betaalde toegangskaarten, wel een collecte waaruit de kosten voor gebruik van het gebouw en de organisatie betaald worden.