Stichting Bezoek & Co

Op hun website staat dat de Stichting in Leeuwarden ervoor zorgt dat vrijwilligers en studenten op bezoek gaan en activiteiten organiseert voor deelnemers. De doelgroep bestaat uit ouderen, kwetsbaar, vaak alleenstaand; mensen met een beperking; mensen met een klein netwerk.

Wat deed Brassband Greidebrass? Op 7 januari 2023 mochten wij weer een concert geven voor mensen uit de doelgroep en betrokkenen. Het programma dat we lieten horen in het gebouw van Het Leger des Heils viel in goede smaak bij het publiek. Het is bijzonder om te horen dat een bezoeker van een eerder concert van Greidebrass direct na afloop een financiële bijdrage leverde om dit concert op 7 januari 2023 te kunnen realiseren.