Concert in Hydepark Doorn

Op Tweede Paasdag heeft een selectie van Greidebrass haar medewerking verleend aan een gezellige avond te Doorn.

Er zijn veel mensen die na een bepaalde leeftijd constante verzorging nodig hebben. Er zijn ook veel mensen die constant verzorging geven. Met regelmaat worden PKN-weken georganiseerd waar deze mensen beide welkom zijn. Het zijn een soort totaal verzorgde vakantieweken, om ook een keer op een andere manier wat rust te hebben. Pastor Cees Visser gaf pastoraal en fysiek zorg bij één van deze weken, waarbij hij ook Brassband Greidebrass had gevraagd om een bijdrage te leveren. We hebben voor de pauze Christelijke muziek gespeeld, liederen van vroeger en meer moderne. Na de pauze ‘gingen de benen van de vloer’ met populaire vlotte liedjes. Het leek vooraf en bleek achteraf een dankbare taak om onze medewerking te verlenen. Blije en lachende mensen zitten in onze herinnering. Met de uitnodiging om volgend jaar weer te komen zijn we naar huis gereden.