Aan het einde van 2016…

Aan het einde van 2016 kijken we terug op een actief jaar. Er was plezier bij het musiceren. Zoals bij een derde plaats bij het NBK, een goede waardering bij Survento, een succesvol concert Spring! Yn’e Greide, begeleiding van een trouwdienst en de Kerst-optredens. Ook waren we aanwezig bij feesten als jubilea en promotie.

Samenvattend speelden we dit jaar op chronologische volgorde voor publiek in: Spannum, Tzum, Drachten, Wieuwerd, Surhuisterveen, Sneek, Workum, Spannum, Marssum, Kollum, Surhuisterveen, Drachten, Utrecht, Easterein, Drachten, Leeuwarden, Baaium, Makkum, St. Anna Parochie en Drachten.

Voor 2017 hebben we natuurlijk alweer heel veel plannen, maar zoals bij Survento met het thema ‘An Untold Story’ al duidelijk werd: “we ontdekken graag wat de toekomst na 2016 nog meer voor ons in petto heeft”.