Slachtemarathon 2016

Brassband Greidebrass was één van de bands die met hun muziek de honderden voorbijtrekkende wandelaars met muziek mocht aanmoedigen. Onze plaats was op de kruising van wegen nabij Wieuwerd.

De Slachte in Friesland is ontstaan door een groot aantal bestaande polderdijkjes om terpen en terpdorpen op te hogen en aaneen te smeden tot een binnendijk. Vandaar het kronkelige tracé door een weids landschap. Eeuwenlang vervulde de Slachtedyk een belangrijke rol als (nood)waterkering, zelfs tot in de jaren negentig van de twintigste eeuw. In 1995 werd de eeuwenoude slaperdijk uit haar functie ontheven en in 2000 droeg Wetterskip Fryslân de Slachte over aan It Fryske Gea. Zo wordt een prachtig cultuurhistorisch landschapselement goed bewaard.

Eens per vier jaar wandelen tijdens de Slachtemarathon duizenden mensen de 42 kilometer lange slaperdijk.