Spring! Yn ‘e Greide op 30 april. De trektocht van de ‘Kening fan’e Greide’

Spring! Yn'e Greide 2016Zodra de natuur ontwaakt uit zijn winterslaap en het voorjaar zich aandient, zien we in ons Friese ‘Greidelân’ de trekvogels weer terugkeren van verre, warme oorden. Het jaarlijkse concert Spring! yn’e Greide van Greidebrass stond dit keer in het teken van deze trektocht vanuit het perspectief van de ‘Skries’ (grutto).

De ‘Skries’ werd tijdens het concert gevolgd op zijn reis vanuit zijn overwinteringsplaats in Afrika terug naar de mooie ‘Fryske Greide’ om daar vervolgens te broeden en de rest van de zomer te verblijven.

Het enthousiasme in de Moeting te Tzum van de zaalbouwers, de muzikanten en alle andere betrokkenen was hoog. Ook van het publiek, er werden in de zaal vele stoelen bijgeplaatst om iedereen een plekje te kunnen geven.

Tijdens het concert Spring! yn’e Greide werd het publiek mee gevoerd op de vleugels van de ‘Kening fan’e Greide’ en de muzikale vertolking hiervan door Chr. Brassband Greidebrass.

De vertelling was bijzonder omdat het verhaal verteld werd ‘door de ogen van de skries’. Ze vertelde wat ze zag en meemaakte komende vanuit Afrika. Aangekomen in Friesland zocht ze haar partner-skries maar die was niet aangekomen in Friesland. Gelukkig bloeide er een nieuwe liefde… De muziek van de brassband werd ook begeleid door echte dansers en zelfs stapte de band even in een rol van een 4-stemmig zangkoor.

In zijn dankwoord bedankte de voorzitter onder andere de donateurs en sponsoren die mede hebben bijgedragen aan de koop van belangrijke onderdelen van het slagwerk.

Tot slot werd de hoofdprijs van de verloting verloot door onze beschermheer de heer R. Jager. In zijn korte toespraak liet de heer Jager blijken de Brassbandwereld– en specifiek Brassband Greidebrass – een warm hart toe te dragen.

Bekijk hier alle foto’s.