Aanloop richting de NBK

De komende maanden zullen in het teken staan van de voorbereidingen op het NBK (Nederlands Brassband Kampioenschappen) dat op vrijdag 13 november plaatsvindt in Utrecht. Volgende week staat het studieweekend gepland in Pingjum. Op 30 oktober doen we mee aan de try-out in Gorredijk. Ook organiseert Greidebrass zelf een try-out waar in ieder geval brassband David uit Zwolle en Brassband Excelsior Veenwoudsterwal aan zullen deelnemen. Deze try-out zal plaatsvinden op 7 november in dorpshuis ‘De Moeting’ te Tzum en zal beginnen om 19:00 uur. U bent voor deze try-out van harte uitgenodigd!