Nieuwe seizoen onder leiding van Marco Middelberg

Na het nemen van een aantal grote beslissingen hebben we allen de schouders eronder gezet en actie ondernomen. We hebben een vacature en profielschets opgesteld voor de toekomstige dirigent(e) en waren blij verrast met 10 geïnteresseerde kandidaten. Van deze tien zijn vervolgens drie uitgenodigd voor het geven van een proefdirectie en een nadere kennismaking. Alle kandidaten hebben zich van hun beste kant laten zien wat resulteerde in drie efficiënte repetities ter voorbereiding op de Rasteder Musiktage.

Na goed overleg tussen bestuur en bandleden is de knoop doorgehakt. Vanaf volgend seizoen zal Marco Middelberg de muzikale leiding van Greidebrass op zich nemen. Met de aanstelling van Marco krijgen we een zeer kundig, ervaren en enthousisaste dirigent in ons midden. In deze nieuwe samenwerking hopen wij ons verder te ontwikkelen en gestelde doelen te kunnen nastreven.

Wij zijn zeer enthousiast, en kijken vol ambitie naar de verdere samenwerking tussen Marco en Greidebrass.