Greidebrass gaat een nieuwe fase in.

greidebrass-nieuws

In een greidelandschap waar overwegend fanfares de regio muzikaal inkleurden, werd in 2008 ‘vanuit het niets’ de brassband Greidebrass opgericht. De drie initiatiefnemers en oprichters Dirk Vincken en de gebroeders Frans en Tjeerd de Haan, respectievelijk in de functies dirigent, voorzitter en penningmeester (en tevens spelende leden), hebben vanaf de start tot nu een sturende rol gehad. Hun doelstelling was destijds het oprichten van een brassband, een mooie groep mensen bij elkaar krijgen (en houden), de band verder te laten ontwikkelen en op de kaart te zetten.

Inmiddels kan geconstateerd worden dat Greidebrass een stabiele positie voor zichzelf heeft weten op te bouwen – elke zaterdagochtend zit er een gedreven groep muzikanten die met plezier muziek maakt. De band weet zich vanaf het moment van oprichting te onderscheiden door het geven van bijzondere concerten, gebruik makend van jong talent, popmusici, acteurs, etc. Ook tijdens het ‘spelen om de punten’, doet Greidebrass goed mee. Op het laatste concours behaalde de band een dusdanig positief resultaat dat promotie naar de 2e divisie mogelijk is. Het moge inmiddels wel duidelijk zijn dat Greidebrass zijn opstartfase achter zich heeft gelaten. Dat is ook de reden dat Dirk, Frans en Tjeerd hebben besloten om in de zomer van 2015 hun ‘formele’ taken neer te leggen. De tijd is daar om plaats te maken voor anderen om de ingezette groei en het bestaande plezier voort te zetten. Wel zijn ze alle drie bereid om hun muzikale en creatieve kennis en inbreng te continueren, maar dan meer in een adviserende en ondersteunende rol. Tijdens de laatst gehouden ledenvergadering kwam naar voren dat dit zeer op prijs wordt gesteld. Concreet betekent dit dat Dirk artistiek adviseur wordt van de band en dat Tjeerd en Frans terug treden uit het bestuur.