Opnames en samenzang

We zijn het seizoen begonnen met een optreden bij het Federatiefestival van de gemeente Wûnseradiel te Parrega op 29 oktober. Op 12 november heeft Greidebrass een aantal muziekfragmenten gespeeld bij Uitgeverij Ferskaat MP. De opnames hiervan zijn te beluisteren op www.ferskaatmp.nl (een aantal nummers onder het kopje brassband muziek, waaronder een aantal kerstliederen).

Op zondagavond 11 december vindt de Volkssamenzang “Kerst zingt mee” plaats in de sporthal Maggenheim te Makkum. Greidebrass begeleidt deze zangdienst samen met het Lemster Mannenkoor. Aanvang 19.30 uur. Meer informatie vindt u in de bijlage. U bent van harte uitgenodigd!