Greidebrass neemt deel aan mega-concert

Vanuit drie locaties werd zaterdagavond 29 januari een muzikale afscheidsgroet aan de voormalige gemeenten Sneek, Bolsward, Wymbrits, Nijefurd en Wunseradiel verzorgd door in totaal 30 muziekverenigingen, die onder meer een speciaal voor deze gelegen gecomponeerd muziekstuk Pierius Magnus, speelden.

Op alle drie de locaties werd hetzelfde programma ten gehore gebracht, zij het dat de volgorde per locatie verschilde. Dat had te maken met de solisten, Gemeentesecretaris Johan Krul en Troubadour Gurbe Douwstra die op elke locatie een set speelden, zich vervolgens als een bezetene naar de volgende plaats moesten begeven om daar hun optreden te doen. Hetzelfde was ook het geval voor cultuurwethouder Wiggle Sinnema, die zowel in Workum als in Makkum en Sneek een deel van het programma bijwoonde. Greidebrass was met een flinke delegatie in Makkum aanwezig om aldaar de pannen van het dak te spelen.