Start van een nieuw seizoen!

De zomer is weer voorbij dus is er weer volop tijd om te musiceren! Vol enthousiasme zijn we dan zaterdag 12 september weer begonnen aan een 2e seizoen met Greidebrass. We hebben enkele nieuwe gezichten mogen verwelkomen om de bezetting te versterken. Doelstelling is om dit seizoen verder te gaan waar we vorig seizoen gestopt zijn en met elkaar verder te kunnen bouwen aan een leuke band en met veel plezier muziek te maken